המחלקה לסיוע פיננסי

תיאור

המחלקה לסיוע פיננסי מבקשת לספק לחברי הלשכה גישה לכלים פיננסיים וקרנות השקעה הזמינות בארצם ובמדינות אחרות בעולם, כל עוד נעשה ניתוח מקדים של כל מקרה ומקרה.

הצעת שירות

  • פיתוח תוכנית אסטרטגית לגישה למימון.
  • גישה למאגר של קרנות השקעה ציבוריות ופרטיות מקומיות ובינלאומיות.
  • ייעוץ לניהול הפיננסי של החברה.

תנאים

  • על הגורם המעוניין להיות מעודכן בתשלומי דמי החבר.
  • למעט בקטגוריה של “חבר מלא”, הגישה למאגר עשויה להיות מוגבלת בהתאם למידת ההשתייכות שיש למתעניין.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ניתוח מקדים של הפרויקט לפני שתאשר את השתתפותה בו.
  • לשירותים מסוימים או שירותים חיצוניים עלולים להיות עלויות נוספות שעל הצד המתעניין לכסות אותם.