מחלקת הדרכה

תיאור

שירות ההדרכה הוא שירות שמטרתו היא לחזק את הידע ולהקל על רכישת כלים חדשים שיסייעו בחיזוק העבודה שמתבצעת על ידי מקבלי ההחלטות. כל זה תוך הגדלת או שיפור התכונות שיש ליזם כך שיוכל להיות תחרותי יותר בסביבה המסחרית.

הצעת שירות

  • ייעוץ תדמיתי לעסקים.
  • הכשרה בתקשורת הלא מילולית.
  • הכשרה בתחום האורטוריה והרטוריקה.
  • הכשרה בתחום הגרפולוגיה.
  • הכשרה במיומנויות קריאה מהירה.

תנאים

  • על הגורם המעוניין להיות מעודכן בתשלומי דמי החבר.
  • למעט בקטגוריה של “חבר מלא”, הגישה למאגר עשויה להיות מוגבלת בהתאם למידת ההשתייכות שיש למתעניין.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ניתוח מקדים של הפרויקט לפני שתאשר את השתתפותה בו.
  • לשירותים מסוימים או שירותים חיצוניים עלולים להיות עלויות נוספות שעל הצד המתעניין לכסות אותם.