מחלקת יחסי ציבור

תיאור

מטרת מחלקת יחסי הציבור היא לשמש כזרוע עזר לחברי הלשכה הזקוקים לקביעת אסטרטגיות תקשורת.

הצעת שירותים

 

  • סיוע ביצירת קשר עם אנשי תקשורת.
  • ייעוץ לתדמית העסקית ולפרופיל האישי של נציגיהם.
  • ארגון והזמנה לאירועים אסטרטגיים בהתאם למטרות של הצד המעוניין.
  • פיתוח פרויקטים רב-תרבותיים המקדמים ומבליטים את הערכים הטובים ואת התרבות הישראלית – לטינו אמריקאית.

תנאים

  • על הגורם המעוניין להיות מעודכן בתשלומי דמי החבר.
  • למעט בקטגוריה של “חבר מלא”, הגישה למאגר עשויה להיות מוגבלת בהתאם למידת ההשתייכות שיש למתעניין.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ניתוח מקדים של הפרויקט לפני שתאשר את השתתפותה בו.