מחלקת מכירות

תיאור

מטרת מחלקה זו היא לספק למתעניינים אסטרטגיות וקשר עם אנשי מקצוע בתחום המכירות שבדרך כלל קשה לחברות קטנות ובינוניות להגיע אליהם. כך, המעוניין יוכל לרכז את כוחותיו לשיפור התחרותיות של המוצר או השירות שלו ואילו מחלקת המכירות תתרום לו את החוזקות שיש בה.

הצעת שירות

  • ארגון כנסים עסקיים.
  • גישה למסד נתונים של לקוחות מקומיים ובינלאומיים.
  • ניתוח יכולת הרכישה והפיננסית של לקוחות פוטנציאליים.
  • סיוע / מיקור חוץ של מחלקת המכירות.

תנאים

  • על הגורם המעוניין להיות מעודכן בתשלומי דמי החבר.
  • למעט בקטגוריה של “חבר מלא”, הגישה למאגר עשויה להיות מוגבלת בהתאם למידת ההשתייכות שיש למתעניין.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ניתוח מקדים של הפרויקט לפני שתאשר את השתתפותה בו.
  • לשירותים מסוימים או שירותים חיצוניים עלולים להיות עלויות נוספות שעל הצד המתעניין לכסות אותם.