מחלקת משאבי אנוש

תיאור

מחלקת משאבי אנוש דואגת להעניק סיוע לחברות שצריכות לבצע מיקור חוץ באופן חלקי או מלא בתחום העסקי החשוב הזה, על מנת לשפר את יעילותם הן של המשאבים והן של ניהול המחלקה.

הצעת שירות

  • גישה למאגר עבודה של מומחים בעלי הכשרה גבוהה.
  • גישה למאגר מתמחים, גם של חינוך כפול או של מודלים אחרים.
  • ייעוץ בנושא השכרת שירותים מיוחדים בתחום משאבי אנוש.

תנאים

  • על הגורם המעוניין להיות מעודכן בתשלומי דמי החבר.
  • למעט בקטגוריה של “חבר מלא”, הגישה למאגר עשויה להיות מוגבלת בהתאם למידת ההשתייכות שיש למתעניין.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ניתוח מקדים של הפרויקט לפני שתאשר את השתתפותה בו.
  • לשירותים מסוימים או שירותים חיצוניים עלולים להיות עלויות נוספות שעל הצד המתעניין לכסות אותם.