מחלקת תמיכה ביזמים

תיאור

מחלקת תמיכה ביזמים הינה מחלקה המתמחה במתן סיוע ליזמים המתחילים לפתח פרויקטים עסקיים. מטרת מחלקה זו היא לצמצם ולהימנע ככל האפשר מהטעויות שניתן לעשות יזם בפיתוח פעילות עסקית חדשה כתוצאה מחוסר מידע, חוסר כלים או חוסר ניסיון.

המחלקה לתמיכה ביזמים מבקשת לתת שירות שבו הכל מרוכז במקום אחד (one-stop shop) אשר בו היזמים יוכלו לגשת לכל הכלים והמידע, העומדים לרשות הלשכה, שמקושרים או עשויים לתרום לפרויקט אותו מבקש היזם לבצע.

הצעת שירותים

  • לנתח או לפתח יחד עם הגורם המעוניין, התוכנית או המודל העסקי אותו ברצונו לבצע.
  • ליידע ולהדריך אותו בקיום התקנות החוקיות הכרוכות במודל העסקי שפותח.
  • להקל על הגישה ולעזור לו להבין וליישם מחקרי שוק הקשורים לפרויקט הנדון.
  • להקל ולעזור לו ליצור קשרים עם ספקים אסטרטגיים פוטנציאליים שעשויים להידרש לפרויקט שלו.
  • לייעץ לו לפנות לכלי מימון פוטנציאליים או למשקיעים לאומיים ובינלאומיים פוטנציאליים שעשויים להיות רלוונטיים לפרויקט שלו.
  • להקל ולעזור לו ליצור קשרים עם לקוחות פוטנציאליים.

תנאים

  • על הגורם המעוניין להיות מעודכן בתשלומי דמי החבר.
  • למעט בקטגוריה של “חבר מלא”, הגישה למאגר עשויה להיות מוגבלת בהתאם למידת ההשתייכות שיש למתעניין.
  • הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבצע ניתוח מקדים של הפרויקט לפני שתאשר את השתתפותה בו.
  • לשירותים מסוימים או שירותים חיצוניים עלולים להיות עלויות נוספות שעל הצד המתעניין לכסות אותם.