Nosotros

מקור הלשכה

לשכת המסחר הרב-צדדית שיתופי ישראל – איברו אמריקנית לטינית הוקמה על ידי קבוצה של מוסדות תרבות ומסחר ישראלים ולטינו-אמריקאים המבקשים לקדם את היחסים בין ישראל לאמריקה הלטינית.האגודה הספרדית ADHIE (האגודה לפיתוח הומניטרי בין-תרבותי וכלכלי), הקהילה היהודית CASEI (נציג חוקי של הלשכה בישראל) ו- OSPCR (משרד התמיכה והקידום של קוסטה ריקה), הם המייסדים העיקריים של לשכה זו.יחד הם החליטו לאחד כוחות באותה סביבת עבודה בכדי להפוך את פעילותם לחזקה ויעילה יותר ועם השפעה גדולה יותר על יעדיהם.

 

המשימה שלנו

פיתוח כלים ותשתיות טכניים למכירות בעלות נמוכה המסייעים לחברות השותפות שלנו להגיע לשווקים חדשים או לקבל גישה לספקים מאומתים חדשים ובכך לשפר את התחרותיות, היעילות והרווחיות שלהם.לספק שירותים המסייעים לאנשי עסקים ויזמים לנהל את החברות והפרויקטים שלהם בצורה יעילה וכלכלית יותר.לקדם פרויקטים ותוכניות לשיתוף פעולה רב-צדדי הממוקדים להשגת השפעה חיובית על החברה במונחים של “אחריות תאגידית”, ובכך לתמוך בקידום החברה הישראלית – לטינו-אמריקאית בתחומים שונים.פיתוח פרויקטים רב-תרבותיים המקדמים ומבליטים את הערכים הטובים והתרבות הישראלית – לטינו-אמריקאית.

 

החזון שלנו

להיות חלק חשוב בקידום היחסים הרב-צדדיים בכל הרמות בישראל ובקרב מדינות אמריקה הלטינית. להפוך לערוץ ולמאגר נתונים איכותי כדי שהשותפים שלנו יוכלו לקבל גישה להזדמנויות עסקיות חדשות עם ישראל ועם מדינות אמריקה הלטינית בהן יש לנו משרדים. לקדם יחסים בין-תרבותיים בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית.